Logo Workout Polska

WORKOUT MAPS

Podgląd jednej lokalizacji.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ: Mapy Workout Polska

Strona jest ogólnodostępna, znaczy to, że ze strony mogą korzystać osoby każdej narodowości i w każdym wieku.

Dane prezentowane na stronie są własnością firmy roothelp.pl, jednocześnie firma roothelp.pl nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzane przez osoby z niej korzystające.

Niniejszy regulamin nie reguluje wszystkich tematów związanych z korzystaniem ze strony. W sprawach niejasnych decyzję podejmuje administrator.

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy może uczestniczyć w tworzeniu wyżej wymienionej strony poprzez dodawanie nowych miejsc, dodawanie opisów, dodawanie ocen, lub poprzez zgłaszanie nowych funkcjonalności.

 2. Każdy jest zobligowany do tego by korzystać ze strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

  Wykorzystywanie strony z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, jesteśmy zobligowani do przekazania pozostających w naszym posiadaniu danych o użytkowniku.

ZABRANIA SIĘ

 1. Używania wyrazów wulgarnych i obraźliwych.

 2. Wklejania grafik i zdjęć mogących budzić ogólne zgorszenie.

 3. Zamieszczania materiałów reklamowych, komercyjnych i prywatnych, promujących towary i usługi, bez zgody administratora.

 4. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

 5. Zamieszczania linków do innych stron, bez zgody administratora.

 6. Zamieszczania materiałów chronionych prawami autorskimi.

 7. Używania wyrazów wulgarnych i obraźliwych.

 8. Używania wyrazów wulgarnych i obraźliwych.

 9. Używania wyrazów wulgarnych i obraźliwych.

CO MOŻE ADMIN

 1. Usunąć błędny punkt.

 2. Usunąć nieodpowiedni opis.

 3. Usunąć pojedyncze zdjęcie.

 4. Zablokować dostęp do strony użytkownikom nagminnie łamiącym regulamin strony.

 5. Zgłosić czynności niezgodne z prawem odpowiednim służbom.

 6. Admin może wszystko :)

 

Wersja regulaminu: 1.1
Data obowiązywania: od 2017-12-01